Bij Body en Bike Delameilleure kan u terecht om uw ideale fietspositie te laten bepalen, dit zowel voor uw huidige als toekomstige fiets.

We richten ons op iedere fietser, van renner over triatleet, tot de recreatieve fietser.
Een ideale fietspositie resulteert in comfortabel fietsen, een betere krachtoverdracht en een verminderde blessuregevoeligheid door het fietsen. Want een slecht afgestelde fiets kan zorgen voor verschillende klachten.

Mogelijke fietsklachten:
- Rug- en nekklachten
- Knieklachten (tendinitis/bursitis)
- Zitvlakproblemen
- Achillespees- en voetklachten
- Pols- en handklachten (tintelend/slaperig gevoel)
- …

Fietspositionering houdt in dat de fiets aangepast wordt aan het lichaam van het individu. U hebt namelijk niets aan een goeie fiets, waar u slecht op zit.

 

Hoe wordt er te werk gegaan?

1) Intake
Aan de hand van een vraagformulier wordt een beeld gevormd van huidige en vroegere klachten, operaties, alsook de fietsintensiteit.

2) Lichaamsanalyse

2a) Opmeten lichaamsmaten
Verschillende lichaamsmaten (binnenbeenlengte, romplengte,…) worden opgemeten om aan de hand van deze metingen de theoretisch ideale fietsmaten te laten berekenen.

Uitmeten

2b) Screening lenigheid en stabiliteit
De fietser/renner wordt onderworpen aan allerhande lenigheids- en stabiliteitstesten.  Hierdoor wordt een vollediger beeld gekregen van de anatomische beperkingen of asymetrieën, waarmee dan extra rekening kan gehouden worden tijdens het verdere verloop van het protocol.  Want personen met dezelfde afmetingen kunnen echter een verschillende fietspositie nodig hebben, dit omwille van lichamelijke asymmetrieën, een historie van blessures of breuken en een verschil in lenigheid of spierrekrutering.
Bij het vaststellen van dergelijke beperkingen of asymmetrieën, wordt indien nodig en gewenst een individueel oefenschema aangereikt om bestaande klachten op te vangen of blessurepreventief te werken.  Indien het bij bepaalde klachten nodig geacht wordt, zal de fietser ook aangeraden worden verdere stappen te ondernemen.  Bij deze wordt info gegeven richting geneeskunde, kinesitherapie, osteopathie, podologie,…

Stabilisatie

2c) Voetanalyse
Beide voeten worden geanalyseerd aan de hand van passieve en actieve metingen.  Op basis hiervan worden, in combinatie met de opgemeten voetlengtes, de schoenplaatjes correct gemonteerd. Indien nodig geacht, kunnen wiggetjes in of onder de schoen geplaatst worden of worden steunzolen aangeraden. Bij Body en Bike wordt met Currex en G8 steunzolen gewerkt. De Currex steunzolen worden aangeboden in drie verschillende hoogtes om het voetgewelf te ondersteunen. De G8 steunzolen (type Architect 2620 Pro) gaan nog een stapje verder aangezien hier meer mogelijkheden zijn om het voetgewelf nog specifieker te ondersteunen. Indien deze twee types steunzolen onvoldoende blijken, wordt doorverwezen naar een gespecialiseerd podoloog.

 

3) Analyse

3a) Videoanalyse
Terwijl er op een vast rollensysteem gefietst wordt, worden er met behulp van gespecialiseerde software verschillende lichaamshoeken (kniehoek, romphoek, okselhoek,…) nagegaan.  Wetenschappelijk gezien valt bij het fietsen iedere lichaamshoek best binnen bepaalde marges om zo geen overbelasting te bekomen door overstrekking of te veel buiging van de ledematen en wervelzuil.  Vallen alle lichaamshoeken binnen de juiste marges, wordt de ideale positie bekomen.

3b) Zadeldrukmeting
Met het zadeldruksysteem van Gebiomized wordt de zadeldruk tijdens het fietsen nagegaan.
Met het bekomen drukprofiel kunnen verschillende zaken nagegaan worden:
-Stabiliteit op de fiets
-Gewichtsverdeling op de fiets
-Asymmetrieën door een been- of voetlengteverschil
-Overdruk thv. de genitale zone, de prostaat of de zitbotjes
-Bepalen ideaal zadel of de ideale zadelkanteling
-…

 

4) Afstellen fietspositie
De fietsafstelling wordt, zoveel als nodig geacht, aangepast zodat de ideale fietspositie bekomen wordt. 


5) Controle
Na 4 tot 6 weken in de aangepaste fietspositie gereden te hebben, mag er bij hardnekkige aanpassings- of andere problemen nog langsgekomen worden voor een controle.

Sociale media

 

 

 

Contact

Adres: Izegemsestraat 13 B/1 8800 Rumbeke

Tel.: 0486/73.66.64

E-mail: bodyenbikedlm@hotmail.be